Zwermen (2018) – String Orchestra & Harpsichord

Dit werk werd geschreven in opdracht van Domestica Rotterdam, met specifiek de vraag om een contemporaine reactie op het door hen geprogrammeerde Concerto Grosso No. 6 in E Majeur van Alessandro Scarlatti. In de compositie van Scarlatti vielen mij een aantal elementen op die ik in mijn muzikale reactie op het stuk wilde gebruiken: het gebruik van de instrumentgroepen enerzijds, en de ritmische motieven anderzijds. Scarlatti laat de verschillende strijkersgroepen (1e violen, 2e violen, altviolen, celli en bassen) op elkaar reageren; in mijn compositie is er interactie tussen de individuele instrumenten (9 strijkers en klavecimbel). Uit deze ontmoetingen tussen individuele instrumentalisten komen ontmoetingen tussen groepjes musici voort die uiteindelijk resulteren in een tutti passages. Daarnaast zijn er voor de geoefende luisteraar verwijzingen naar het werk van Scarlatti te horen in de ritmische motieven van mijn compositie.

De titel van de compositie is gerelateerd aan het idee van individuen die samen een (sub)groep vormen. Ongeveer 8 maanden geleden vlogen er enorme groepen spreeuwen boven Rotterdam Zuid. Vanuit mijn appartement kon ik zien hoe kleinere groepjes zich soms afsplitsten om even uit te rusten op een van de daken, en als het ware een onderonsje te hebben, om zich uiteindelijk weer te laten opgaan in de zwermende massa.

 

This piece was commissioned by Domestica Rotterdam, and gives a contemporary reaction to the Concerto Grosso No. 6 in E Major by Alessandro Scarlatti. In the piece of Scarlatti I found two elements that I wanted to use in my musical reaction: the interaction between the instrumental groups, and the rhythmic motives. In Scarlatti’s work the string sections (first violins, second violins, violas, celli and basses) interact; in my composition the individual instruments (9 string instruments and harpsichord) respond to each other. These private chats develop into conversations between instrumental groups and finally result in tutti passages. Besides this the well-trained listener might recognize rhythmical motives derived from Scartlatti’s Concerto Grosso.

The title of the piece is related to the idea of individuals that together form a (sub)group. About 8 months ago, enormous flocks of starlings were flying above Rotterdam Zuid. I could watch them from my apartment, and noticed how from time to time small groups would leave the flock and later on would return to it later on. Hence the Dutch title ‘Zwermen’.